Inleiding.

Een biotoop aquarium is een aquarium opgezet met de bedoeling om de natuurlijke leefomgeving van de vissen te simuleren. De vissen, planten, waterchemie, en inrichting zijn vergelijkbaar met hun natuurlijke omgeving.

Het Zuid-Amerikaans biotoop wordt ook vaak omschreven als ‘Amazone-biotoop’.  Het biotoop strekt zich wel verder uit dan enkel de Amazone rivier : het Amazonegebied bestaat uit verschillende biotopen, beken, rivieren, meren, etc.

 

Kenmerken Amazonegebied

Over het algemeen is het water in het Amazonegebied  zacht en zuur.

Grote rivier :

  • PH 6-7
  • DH : 3-8

Andere beken, zijrivieren, poeltjes :

  • PH : 5,5- 6,5
  • DH : 0 -4

De temperatuur varieert van 24 tot 30 graden, het tropisch regenwoud heeft een stabiele temperatuur .
De planten die men er vindt zijn verscheiden, van Echinodorus tot Vallisneria, Cabomba tot Limnobium, etc.  Het hangt af van rivier tot beek tot poel. 
De bodem bestaat uit zand en afgevallen bladeren, wortels van bomen en afgevallen takken.

 

Algemene inrichting

  • Rekening houdend met het hier bovenstaande wordt een Zuid-Amerikaans biotoopaquarium ingericht met zand als bodem, veel kienhout en stenen.  Ook bladeren ( beuk, eik, cattapa) kunnen worden gebruikt.
  • Geschikte plantensoorten zijn bijvoorbeeld planten uit de families Limnobium, Ludwigia, Sagittaria, Myriophyllum, Cabomba, Lilaeopsis, Echinodorus en andere...
  • Het zachte, zure water kan worden bekomen door te filteren over turf, eikenextract te gebruiken, osmose-of regenwater.
  • Wat vissen betreft heb je een ruime keuze. Heel veel dwergcichlides komen uit Zuid-Amerika, maar ook de grotere cichlidesoorten, zoals Maanvissen, Discusvissen en andere grote Cichliden... Daarnaast komen zeer veel scholenvissen (tetra's, zalmen) en de leden van de Corydoras- en Ancistrusfamilie uit Zuid-Amerika.
     

Onderverdeling

Zoals hierboven vermeld bestaan er grote verschillen binnen deze rivier en haar zijstromen, zowel op het gebied van hoogteligging, temperatuur en ook waterwaardes.
Het is dus goed om te weten uit welk gebied bepaalde vissen komen, om zo het biotoop hierop in te stellen en aan te passen.

Een Zuid-Amerikaans biotoop  kan onderverdeeld worden in :

-          White water (wit water)

-          Clear water ( helder water)

-          Black water ( zwart water)

 

Wit water biotoop

Wit water rivieren ( white water streams) komen uit jongere berggebieden waar de grond nog vol zit met mineralen. Dit zorgt er voor dat het water wit kleurt, als koffie verkeerd. In het regenseizoen lijken deze rivieren meer op modderstromen dan op rivieren. Deze modderstromen zijn zeer krachtig en ontwortelen hele bomen. Door de vele mineralen in het water blijft de PH daar ongeveer neutraal en rot hout minder snel weg.

 

Rivieren :

O.a. Rio Apumirac ,Rio Pachitea, Rio Urubamba , Rio Ucayali, Rio Manacapuru,Rio Maranon, Rio Huallaga.

Waterwaarden :

PH : 6.9 – 7.3
GH : 5-12
Temp : 24-28°C

Planten :

Echinodorus, Ceratophyllum, Cabomba, Lemma, Limnobium, Vallisneria.

Vissen :

Oa. Oscars, Acaras, Geophagus, Altum, Kopstaanders, Piranha’s, bijlzamen, Tetras, Loricaridae, Corydoras, Discus,etc

 

Helder water biotoop

Synoniem : yellow water


Helder water vind je vooral in snelstromende bergriviertjes.

Deze heldere wateren liggen vaak op grotere hoogtes en blijven daardoor een stuk koeler dan andere Zuid Amerikaanse rivieren. Het water heeft een neutrale ph maar is wel erg zacht, vaak zijn de hardheden in deze wateren niet eens meetbaar.

Het water is helemaal troebel ( in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden)  van meegevoerd slib en is rijk aan zand en klei.
Het heeft een licht bruine modderige kleur, met minimaal zicht, daardoor ook ‘yellow water’ genoemd.
Er leven in deze rivieren vooral grote vissen. Er zijn weinig planten. De bodem bestaat vooral uit zand en slib.

 

Rivieren :

Oa.benedenlopen van de Maranon, de Ucayali, Japura, Purus en Madeira.
Ook de Amazone en Solimoes worden tot de yellowwater systemen gerekend.


Waterwaarden :

PH : 6.4-7.1
GH : 3-8
Temp : 26-29°C

Planten :

Echinodorus, Pistia stratiotes, eendenkroos, Riccia, Vallisneria

Vissen :

oa Loricaridae, Corydoras, Uaru, Mesonauta, Hyphessobrycon.

 

Zwart water biotoop

Zwarte wateren ontstaan voornamelijk in oudere berggebieden. Door de jaren heen zijn deze berggebieden ontdaan van de meeste mineralen. Dit zorgt voor rivier-systemen die erg arm aan voedingsstoffen zijn, zoals de bekende Rio Negro.

Zwarte wateren zijn zuur en zeer zacht. De ph ligt ergens tussen 3.5 en 6 en de hardheden zijn meestal niet meetbaar. Als dit zure water in contact komt met planten sterven deze planten meteen af. Deze dode planten gaan rotten in het water en geven looizuren af, waardoor het water donker wordt. De kleur van het water kan variëren van lichtbruin tot diepzwart.


In deze wateren komen de meest kleurrijke vissen voor. Deze felle kleuren helpen visjes als de bekende Kardinaaltetra om elkaar terug te vinden in het donkere water. Daarnaast kunnen deze vissen die felle kleuren aannemen omdat roofdieren ze toch niet zien.

Rivieren :

De Rio Jari, Rio Negro, Rio Orinoco

Waterwaarden :

PH : 4.5-6.5
GH : 0-4
Temp : 27-30°C

Planten :

Geen of weinig

Vissen :

oa Discus, Scalares, dwergcichliden, Tetras, bijlzalmen, Corydoras, Farlowella, Loricaridae,etc

 

In tegenstelling tot de wit-en helderwater biotopen vraagt een zwart water biotoop een specifiekere inrichting :

Veel hout met donkere bodem, zand of fijn grind.
Over turf filteren is een een must om het water de natuurlijke kleur te geven en het water aan te zuren, eventueel gebruik van eikenextract of elzenproppen in de filter.
Hiervoor kunnen ook Tetra ToruMin of Sera AquaTan Blackwater gebruikt worden om het water de ‘zwarte’ look te geven.
Er kunnen wat bladeren op de bodem van het aquarium gelegd worden.

 

Het zwart water biotoop heeft nog een onderverdeling in wat blue water wordt genoemd.

Omdat het water uit de Hooglanden van Midden Brazilië minder humus bevat dan dat van de Hooglanden van Guyana, wordt de onderverdeling gemaakt.
Blackwater uit Guyana, bluewater van Midden-Brazilie.

Rivieren :

Rio Javari, Rio Tefe, Rio Coari, Rio Branco, Rio Tapajos, Rio Xingu

Waterwaarden :

Idem als blackwater, maar de PH is basischer ( tot 7,2)