Algen soorten :

Algen zijn een verzamelnaam voor een groot aantal soorten microscopisch kleine plantjes.

Er zijn ongeveer 15.000 soorten, die in de meest uiteenlopende vormen en milieus optreden.

Voor een tropisch zoetwateraquarium kunnen we de volgende groepen onderscheiden:

groenalg-puntwier
 
Groene Alg
Egaal groene laag met zwartgroene vlekjes.

 

 

 

 

 
Zweef Alg
Ook wel waterbloei genoemd. Kleurt na een tijdje het aquariumwater ondoorzichtig groen.

 

 

 

 
 
Blauwe Alg
Blauw-groene, min of
meer stevige laag, die vooral ook de planten bedekt.
Vormt vaak zilverachtig glanzende zuurstofbellen en verspreidt,
als ze uit het water gehaald wordt, een kwalijke geur.

 

 

 
 
 
Bruine Alg
Bruine, vaak slijmachtige laag op alle voorwerpen in het
aquarium, vooral op de bladeren van langzaam groeiende planten.

 

 

 

 
Baard Of Snoralg
Korte, 2 - 15 mm groene haartjes, die wanden, stenen
en langzaam groeiende planten bedekken en vaak zo
vastzitten dat zij haast niet kunnen worden verwijderd.

 

 

 

 
 
Draad Alg
1 tot 50 cm lange draden, die door de bak heen slingeren

 

 

 

 

Wat zijn de nadelen van Algen ?

Behalve het vrij theoretische risico van een te hoog zuurstofgehalte of een te hoog oplopende ph zijn er tegen algen vrij weinig biologische bezwaren aan te voeren. Omdat algen, evenals planten, een sterk zuurstof vormende en waterreinigende werking hebben. Niettemin stellen de meeste aquarianen een al te weelderige algengroei niet op prijs en proberen de ontwikkeling te stoppen of minstens te remmen.

Algemene Bestrijding van Algen

Alleen al de soortenrijkdom van de algenfamilie maakt al duidelijk dat er geen eenheidsrecept tegen alle voorkomende algensoorten kan bestaan. Hoewel sommige fabrikanten ons dat wel willen laten geloven. Daarbij komt het vervelende feit dat algen planten zijn, wat vaak inhoudt dat "anti-algenpreparaten" vaak, zij het in mindere mate, ook "anti-plantpreparaten" zijn. Ook het feit dat de (vaak uiteenlopende) watersamenstelling mede bepaalt of en hoe een bepaald preparaat of methode werkt, maakt de algenbestrijding wel eens tot een hopeloze zaak. Wanneer u gaat informeren bij kennissen e.d. naar de beste methode, dan zult u overstelpt worden met foefjes, druppels, pillen, poeders, trucjes enz. Zonder te pretenderen de algenwijsheid in pacht te hebben, adviseer ik u eerst de in dit artikel beschreven methode toe te passen, omdat de middelen en methoden die ik adviseer hun waarde na een lange praktijk bij zeer veel aquarianen hebben bewezen.

Om het risico van onverwachte en ongewenste bijwerkingen zo klein mogelijk te maken kunt u zelf de preparaten die mogelijk bijwerkingen vertonen eerst halveren en na 1 tot 3 dagen nog eens een halve dosis toedienen. Voor ik een overzicht geef van de diverse bestrijdingsmiddelen of -wijzen, moet u zich goed realiseren dat sterk afwijkende watersamenstellingen voor sterk afwijkende resultaten kunnen zorgen.

Hoe groot is het risico van algen ingrepen ?

Methode Bestrijding Gevolgen
Licht Veranderen vrijwel zonder risico
Verandering van DH mits geleidelijk uitgevoerd, risicoloos
Verandering van de ph indien geleidelijk uitgevoerd en niet lager dan een ph van 6,3 tot 6,5 risicoloos.

Thee doseren

alleen bij zware overdosering bestaat risico
Algumin bij normaal gebruik geen risico, soms een -tijdelijke- teruggang in de plantengroei.
Vetropet Algentabs zelden schadelijk, resultaten in positieve zin sterk wisselend.
Algizit zeer werkzaam, werkt echter nogal eens schadelijk op de plantengroei, derhalve liever onderdoseren (b.v. 20%)
Acurel F werkt voortreffelijk (neerslaan zweefalg) doch de gebruiksaanwijzing goed opvolgen, krap doseren.
Algostop werkt vaak dodelijk op planten.

Florafit

risicoloos.
Waterstofperoxide nauwkeurig doseren!!! Een overdosis schaadt de vissen niet, maar er treden chlorophylbeschadigingen op

Emolon

kleurt het water en kunststofvoorwerpen vrij sterk, overigens zonder risico.
Torumin risicoloos.
Halamid onder bepaalde omstandigheden sterk giftig; daarom beter niet te gebruiken.
Turf in zacht water moet, als er over turf wordt gefilterd, de ph onder controle worden gehouden.

.

Raadgeving

Een aquarium dat matig bevolkt is, veel snelgroeiende planten bevat, waarin niet overmatig gevoerd wordt en dat behoorlijk verlicht wordt, zal niet gauw door "algen" worden overvallen. Vermijdt echter besmetting met stikstof - of fosfaathoudende stoffen, daar deze de algengroei sterk bevorderen. Ook is het belangrijk om geregeld (b.v. om de 14 dagen 20%) een gedeeltelijke waterverversing toe te passen. Laat u niet ontmoedigen na een mislukking en probeer wat anders.